وب سایت عابدین کریمی

مشتریعابدین کریمی
موضوع فعالیتبیمه پاسارگاد
مهارت هامدیر ارشدسازمان فروش بیمه پاسارگاد
وب سایتhttp://abedinkarimi.ir

آکادمی عابدین کریمی فعالیت خود را بر مبنای ارائه آموزش های کاربردی به بازاریابان، نمایندگان و مدیران فروش صنعت بیمه از سال 1393 آغاز کرده است. هدف آکادمی عابدین کریمی کمک به بازاریابان، نمایندگان و مدیران فروش بیمه از طریق تبیلغات، بازاریابی، فروش، تیم سازی، رهبری و توسعه فردی است تا بتوانند شتابدهی بیشتری داشته باشند. ما خود را متعهد به ارائه آموزش های اصولی و کاربردی می دانیم و تلاش می کنیم همواره در صدر انتخاب منابع آموزشی صنعت بیمه باشیم.